Beperking (hypotheek) renteaftrek eigen woning

post

Sinds 2014 daalt gedurende 28 jaar het maximumpercentage waartegen de aftrekbare (hypotheek)rente voor de eigen woning kan worden verrekend. Dit hoogste percentage was in 2013 nog 52%. Sinds 2014 gaat daarvan 0,5%-punt per jaar af, tot in 2041 de (hypotheek)rente aftrekbaar is tegen maximaal 38%. In 2014 is de rente verrekenbaar tegen maximaal 51,5%. Wat kunt u doen? Het kan raadzaam zijn om uw eigenwoningschuld af te lossen. Dit zal met name het geval zijn als het netto rendement in box 3 structureel lager is dan de netto financieringslast. Ook als voor uw eigenwoningschuld geen (fiscale) aflossingsverplichting geldt. Als het eigenwoningforfait gelijk of hoger is dan de aftrekbare (hypotheek)rente kunt u gebruikmaken van een aftrekpost waardoor u uiteindelijk geen inkomstenbelasting betaalt over het eigenwoningforfait. Maar het is niet altijd verstandig om af te lossen. Dat hangt onder andere af van uw wensen. Hebt u afgelost? Dan is er in principe geen weg terug. U kunt voor het afgeloste bedrag misschien wel weer een nieuwe geldlening sluiten. Maar dan is de rente over deze geldlening fiscaal niet aftrekbaar. Dit kan anders zijn als u bijvoorbeeld eerst min imaal 3 jaar gaat huren en u daarna weer een eigen woning aankoopt.