Eigenwoningforfait eigen woning omhoog

post

In 2014 is het eigenwoningforfait omhoog gegaan. Dit raakt veel eigenwoningbezitters. Hebt u geen of een kleine financieringsschuld op uw eigen huis? Dan hebt u hier geen last van. Het eigenwoningforfait is kortweg een vaste bijtelling bij uw inkomen als u een eigen woning bezit waarin u woont. Het gaat om het hoofdverblijf. De hoogte van he eigenwoningforfait is gebaseerd op de WOZ-waarde van uw eigen huis die uw gemeente jaarlijks vaststelt. Voor 2014 geldt de WOZ-waarde per 1 januari 2013. Voor de meeste huize met een WOZ-waarde tot 1.040.000 euro is het percentage in 2014 0,7 (in 2013: 0,6). Is uw WOZwaarde hoger? Dan is de bijtelling over het gedeelte tot 1.040.000 euro al 7.35 euro en voor het gedeelte dat uitgaat boven deze waarde is het percentage hoger, namelijk 1,8 in 2014 (in 2013: 1,55). Dit hogere percentage noemt men ook wel de ‘villabelasting’ Dat gaat in ieder geval in 2015 en 2016 (2,35) nog verder omhoog. Enkele voorbeelden. Stel: uw WOZ-waarde bedraagt 500.000 euro. Het eigenwoningforfait is in 2014 dan 3.500 euro (in 2013: 3.000 euro). Bij ee tarief van 52% betaalt u hierover in 2014 260 euro meer inkomstenbelasting dan in 2013. Bij een WOZ-waarde van 1 miljoen euro is dat het dubbele, dus 520 euro. Is uw WOZ-waard bijvoorbeeld 1.500.000 euro? Dan moet u in 2014 15.630 euro aan eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen. U betaalt hierover dan bij 52% inkomstenbelasting ruim 1.100 eur meer dan in 2013.