Schenkingsvrijstelling eigen woning

post

Schenkingsvrijstelling eigen woning tot 100.000 euro levert tot 30% belastingvoordeel op. In 2014 kunt u onder bepaalde voorwaarden nog gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tot 100.000 euro. Hiermee kan degene die de schenking krijgt een behoorlijk bedrag aan belasting besparen. De vrijstelling kan worden benut bij eenmalige schenkingen van verschillende personen. Bijvoorbeeld bij een schenking van ouders, grootouders, ooms en tantes etcetera. Zo kan iemand van meerdere personen 100.000 euro belastingvrij krijgen. Een eerder gekregen schenking van ouders waarop de verhoogde vrijstelling is toegepast, moet het kind verrekenen met het maximumbedrag van 100.000 euro van de ouders. Dan is de vrijstelling voor een schenking van ouders lager dan 100.000 euro. BV’s bijvoorbeeld kunnen niet belastingvrij schenken voor de eigen woning. De BV kan eventueel wel een belaste dividenduitkering doen, waarna de aandeelhouder kan schenken. Een verkrijging van een werkgever is vaak belast loon. Het belastingvoordeel bij een schenking van ouders voor de eigen woning is 10%. Een dergelijke schenking van grootouders levert 18% belastingvoordeel op. Komt deze schenking van anderen? Dan loopt het voordeel op tot 30%. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een schenking van een oom en tante. Wat kunt u doen? Het belastingvoordeel is een cadeautje van het kabinet om de woningmarkt te stimuleren en de mogelijkheid te bieden om eigenwoningschulden zoveel mogelijk af te lossen. De schenking moet de genieter namelijk besteden voor de eigen woning. En dat moet u ook vastleggen. De schenking moet de genieter bijvoorbeeld gebruiken voor een verbouwing of de aflossing van zijn eigenwoningschuld of een restschuld. Maar de genieter kan de schenking ook gebruiken om een huis te kopen. Voor een schenkin g in 2014 moet de genieter vóór 1 maart 2015 een aangifte schenkbelasting hebben ingediend bij de Belastingdienst. Moet de schenking bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aflossing van uw eigenwoningschuld? Bedenk dan dat de aflossing in 2014 wordt gedaan. Maakt de schenker in 2014 de schenking over terwijl de aflossing in 2015 plaatsvindt? Dan is het een schenking in 2015. Doet u de schenking in 2014 voor bijvoorbeeld een verbouwing? Dan heeft de verkrijger tot en met 2016 de tijd voor de afronding van de verbouwing. In 2015 zal het bedrag van de vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning lager zijn dan 100.000 euro. En slechts gelden voor een schenking van ouders aan een kind in de leeftijd van 18 tot en met 39 jaar mits het kind de vrijstelling niet eerder heeft gebruikt.